aktualnoci ogoszenia intencje mszalne myli biblijne kontakt log

Skrzynka intencjiWitaj, jeste Licznik gociem naszej strony.


Kapani rodacy


1. Ks. Piotr z Brzeska s. Marcina
2. Ks. Jan z Brzeska
3. Ks. Szymon Brzeski
4. O. Andrzej od Jezusa Brzechwa
5. Ks. Mateusz Gadyszewicz
6. Ks. Wincenty Wsikiewicz
7. Ks. Ignacy Rybicki
8. Ks. Stanisaw Kazimierz Starzec
9. Ks. Stefan Skoczyski
10. Ks. Marceli lepicki
11. Ks. Zygmunt Dunin Kozicki
12. O. Andrzej od Jezusa Gdowski
13. Ks. Baej Kotfis
14. Ks. Jan Baej Zachara


29. Ks. Stanisaw Ludwik Piech
30. Ks. Marian Franciszek Jedynak
31. Ks. Jan Stanisaw Toboa
32. Ks. Stanisaw Tadeusz Jemioo
33. Ks. Kazimierz Stanisaw Jedynak
34. Ks. Mieczysaw Antoni Kosakowski
35. Ks. Stanisaw Kaua
36. Ks. Wiesaw Andrzej Jemioo
37. Ks. Stanisaw Antoni Kdzioka
38. Ks. Jerzy Jan Ciso
39. Ks. Micha Kazimierz Kotra
40. Ks. Marek Jzef wich
41. Ks. Piotr Tadeusz Markowicz
42. Ks. Marek Stanisaw Kdzioka

15. Ks. Jzef Marcin Marzec
16. Ks. Wadysaw Matyasik
17. Ks. Jan Stefan Fortuna
18. Ks. Jan Zwierz
19. Ks. Jan Stanisaw Kic
20. Ks. Kazimierz Kajetan Mucha
21. Ks. Jarosaw Henryk Klenowski
22. Ks. Stanisaw Wilhelm Grzybek
23. Ks. Jzef Stanisaw Rog
24. Ks. Mieczysaw Jan Mucha
25. Ks. Franciszek Andrzej Kostrzewa
26. Ks. Antoni Marian Szydowski
27. Ks. Kazimierz Jacek Wis
28. Ks. Andrzej Jan Mleczko

43. O. Pawe Salamon
44. Ks. Stanisaw Martyka
45. Ks. Stanisaw Jan Malak
46. Ks. Stanisaw Stec
47. Ks. Marek Marian Bach
48. Ks. Jacek Wadysaw Wrona
49. Ks. Piotr Fakowski
50. Ks. Bogusaw Roman Woniak
51. Ks. Mirosaw Grzegorz Frankowski
52. Ks. Henryk Koodziej
53. Ks. Krzysztof Chaim
54. Ks. Piotr Jakub Gawenda
55. Ks. Mateusz Piotr Hebda
56. Ks. Jarosaw Zenon Skrzypek
57. Ks. Andrzej Habryo


Bracia

1. Wadysaw Matyasik
2. Zygmunt Andrzej Czerny
3. Piotr Marek Ws

43. O. Pawe Salamon OFMConv
Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych

Ojciec Pawe Salamon, syn Jana i Elbiety z d. Szydowska, zamieszkaych w Brzesku przy ulicy Ogrodowej 6/27. Urodzi si on 21 czerwca 1964 roku w Brzesku, jako trzecie z czworga dzieci tej rodziny, w ktrej ojciec, zmary w 1983 roku, by felczerem medycyny i wieloletnim pracownikiem pogotowia ratunkowego w Brzesku i Bochni, a matka jest z zawodu krawcow, przez wiele lat pracujc w Starym Szpitalu. Pawe ma dwch starszych braci Ireneusza (znanego sportowca Ziemi Brzeskiej) i Krzysztofa oraz modsz siostr Paulin. Rodzina przez matk spokrewniona jest ze p. Ks. Antonim Szydowskim, zmarym proboszczem z Dobrkowa k/ Pilzna, pochowanym w Brzesku w grobowcu kapanw na cmentarzu komunalnym.
Pawe zosta ochrzczony 13 wrzenia 1964 roku w miejscowym kociele parafialnym przez wczesnego wikariusza ks. Jana Kordel, a chrzestnymi byli Jzef Szydowski i Krystyna Szydowska, rodzestwo matki. Pod koniec szkoy podstawowej (nr 3), do ktrej uczszcza w Brzesku w latach 1971-1979, dnia 11 kwietnia 1978 roku przyj sakrament bierzmowania, obierajc sobie za patrona w. bp Stanisawa Szczepanowskiego. Edukacj na szczeblu rednim rozpocz w Zespole Szk Mechaniczno-Elektrycznych o specjalnoci elektronika oglna. W tym czasie, kontynuujc sportowe zainteresowania rodzinne, grywa w pik non w juniorach w klubie OKS, a nastpnie uprawia lekkoatletyk w klubie KS Tarnovia. Egzamin maturalny zda 1 czerwca 1984 roku.
Idc za gosem powoania wstpi do Zakonu Braci Mniejszych konwentualnych w Krakowie. Warto podkreli, i z jego klasy maturalnej 7-miu modziecw wkroczyo na drog powoania kapaskiego, z ktrych ostatecznie 5-ciu zostao wywiconych (2 kapanw zakonnych i 3 diecezjalnych). Na nowicjat przyjecha 14 wrzenia 1984 w przepikne i malownicze tereny pogrza przemyskiego. Do maej miejscowoci Kalwaria Pacawska, gdzie znajduje si gwne sanktuarium maryjne Ziemi Przemyskiej. Tam przy boku Pani Kalwaryjskiej odby roczn formacj nowicjack, zakoczon lubami czasowymi 14 padziernika 1985 roku. Tu pozna charyzmat w. Franciszka, a take cel i zakres dziaalnoci zakonu franciszkaskiego. Zachwycao go szczeglnie mocne umiowanie Chrystusa, Jego Ewangelii i Krzya przez w. Franciszka. Duch ubstwa, przeniknity wol przemiany osobistej, ycie dla zbawienia siebie i ludzi. Jake wymowne jest w tym kontekcie haso franciszkaskie, aby ludziom nie: "Pokj i dobro". Nie bez wpywu na jego rozwj bya wiadomo, i w tym zakonie dziaa w. Maksymilian Maria Kole, zaoyciel Niepokalanowa.
Nastpnie rozpocz studia filozoficzno-teologiczne w WSD OO. Franciszkanw w Krakowie przy ul. Franciszkaskiej 4. Dnia 8 grudnia 1989 roku zoy na rce O. Prowincjaa Zdzisawa Gogoli luby wieczyste w Bazylice OO. Franciszkanw pod wezwaniem w. Franciszka w Krakowie. Potem kontynuowa w dalszym cigu studia teologiczne, a po ich zakoczeniu przyj wicenia kapaskie w dniu 22 czerwca 1991 roku, z rk nieyjcego ju biskupa Rafaa Kiernickiego, franciszkanina ze Lwowa, w Bazylice OO. Franciszkanw w Krakowie. Msz w. prymicyjn odprawi w Brzesku, w kociele parafialnym p.w. w. Jakuba Apostoa, w dniu swoich imienin, w uroczysto witych Apostow Piotra i Pawa.
Swoj dewiz yciow na kapask i zakonn drog oraz cakowite zaufanie Bogu wyrazi sowami psalmu 23,4 umieszczonymi na obrazku prymicyjnym: "Chociabym szed ciemn dolin, za si nie ulkn, bo Ty jeste ze mn".
Jak potoczyy si dalsze losy O. Pawa i czym si zajmuje mona dowiedzie si z jego osobistej relacji:
"Po wiceniach, od 10 lipca 1991 zostaem skierowany do Domu Nowicjackiego w Kalwarii Pacawskiej jako Socjusz Mistrza Nowicjatu. Tam peniem te funkcj Ekonoma Domu Nowicjackiego. Speniaem te niektre posugi duszpasterskie przy tamtejszej parafii przyklasztornej. W 1993 roku przez 6 miesicy dojedaem do Przemyla, gdzie prowadziem katechez w Szkole Podstawowej nr 3. Od 1 padziernika 1993 roku zostaem skierowany przez wadze zakonne na studia specjalistyczne na KUL z zakresu Teologii Moralnej. Po dwch latach studiw zdaem egzaminy licencjackie w czerwcu 1995 roku, a nastpnie kontynuowaem studia doktoranckie pod kierunkiem p. Ks. prof. dr hab. Seweryna Rosika. Warto doda, e w Lublinie podejmowaem tez dziaalno duszpastersk, bdc duszpasterzem i kapelanem Osb Niewidomych w latach 1993-1997. Studia zostay zakoczone w grudniu 1997 roku obron pracy doktorskiej nt.: >Chrystifikacja ycia moralnego modziey w nauczaniu Jana Pawa II. Na pocztku 1998 roku otrzymaem obiediencj do Klasztoru OO. Franciszkanw w Krakowie, gdzie objem m.in. obowizki Duszpasterza Akademickiego przy tutejszej Bazylice. Od lipca 1998 roku zostaem przeniesiony do pracy wychowawczej w Wyszym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanw w Krakowie, gdzie po dzie dzisiejszy (czerwiec 2003) peni funkcj Prefekta i prowadz wykady z zakresu Teologii Moralnej i Spowiednictwa. Prowadz te wykady w WSD OO. Bernardynw w Kalwarii Zebrzydowskiej, WSD OO. Kapucynw w Krakowie oraz na Instytucie Franciszkaskim w Krakowie".

44. Ks. Stanisaw Martyka
Jest on synem Kazimierza i Julii z d. Kusiak mieszkajcych w Brzesku przy ulicy Jasnej na Osiedlu Kopaliny. To osiedle trzykrotnie zmieniao swoj przynaleno parafialn. Przed rokiem 1968 znajdowao si w obrbie parafii w Jasieniu. Po tym roku naleao do parafii w. Jakuba w Brzesku, a od 1993 roku do nowopowstaej parafii Miosierdzia Boego. W rodzinie pastwa Martykw byo troje dzieci. Na utrzymanie caej rodziny ojciec pracowa w zawodzie hutnika, a matka jako urzdnik pocztowy.
Stanisaw urodzi si jako drugie dziecko dnia 23 marca 1966 roku w Brzesku, ale ochrzczony zosta 10 kwietnia 1966 roku w Jasieniu, zgodnie z wczesnym podziaem parafialnym. Chrztu w. udzieli mu ks. Stanisaw Panek, proboszcz jasieski, a chrzestnymi byli Jzef Martyka i Maria Falkowska.
Stanisaw uczszcza do szkoy podstawowej w Brzesku. Bdc w klasie sidmej przystpi 18 marca 1980 roku do sakramentu bierzmowania. Otrzyma go w Brzesku z rk biskupa Piotra Bednarczyka. Na patrona obra sobie wtedy w. Jana.
Potem bya nauka w brzeskim Liceum Oglnoksztaccym zakoczona egzaminem dojrzaoci w maju 1985 roku. Po maturze Stanisaw zgosi si do Czstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, bo - jak powiada - "pragnem studiowa w krlewskim miecie Krakowie", a tam wanie miecio si wtedy Seminarium Czstochowskie, i przez sze lat studiowa teologi i przygotowywa si do stanu kapaskiego. Studia ukoczy ze stopniem magistra teologii nadanym mu uchwa Rady Wydziau Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie dnia 12 kwietnia 1991 roku. Podstaw do nadania tego tytuu bya praca dyplomowa z zakresu Starego Testamentu na temat: "Powoanie Samsona" (Sdz 13,1-25), napisana pod kierunkiem ks. prof. Stanisawa Grzybka.
Bdc na V roku studiw teologicznych Stanisaw przyj wicenia diakonatu 24 maja 1990 roku w Czstochowie, a w roku nastpnym 19 maja 1991 roku, w Uroczysto Zesania Ducha witego arcybiskup Stanisaw Nowak udzieli mu wice kapaskich w Katedrze Czstochowskiej.
Potem ks. Stanisaw przyjecha do Brzeska, aby w dniu 26 maja przey wraz z rodzin i ca parafi uroczysto Mszy w. prymicyjnej, w czasie ktrej kazanie wygosi ks. prof. Stanisaw Grzybek. Na obrazku prymicyjnym rozdawanym z tej okazji umieci sowa hymnu kocielnego "Te Deum": "Tobie, Panie, zaufaem" i prob o bogosawiestwo Boe dla wszystkich, ktrzy towarzyszyli mu w drodze do kapastwa.
Po krtkiej przerwie wakacyjnej rozpocza si kapaska suba ks. Stanisawa. Pierwsz placwk wikariuszowsk bya parafia w. Mikoaja w Zawierciu Kromow od 25 czerwca 1991 roku do 25 czerwca 1992 roku.
Ojciec w. Jan Pawe II bull Totuus Poloniae Populus z dnia 25 marca 1992 roku ustanowi nowy podzia administracyjny Kocioa rzymskokatolickiego w Polsce. Powstao 12 nowych diecezji i ks. Stanisaw zwrci si do biskupa czstochowskiego z prob o pozwolenie na inkardynacj do nowopowstaej diecezji z siedzib w Sosnowcu. Proba zostaa uwzgldniona i z dniem 22 czerwca 1992 roku dekretem biskupa sosnowieckiego ks. Adama Smigielskiego L. 251 zosta kapanem tej diecezji.
Dnia 25 czerwca 1992 roku otrzyma placwk duszpastersk w parafii Matki Boej Szkaplerznej w Sosnowcu Milowice. Tam pracowa do 20 sierpnia 1997 roku i zosta przeniesiony do parafii Matki Boej Nieustajcej Pomocy w Jaworznie. W tej parafii ks. Stanisaw przey mier swego ojca, ktry odszed do Pana 17 czerwca 1998 roku. Z Jaworzna ks. Stanisaw powrci do Sosnowca i by wikariuszem najpierw w parafii Miosierdzia Boego (od 20.08.1998 do 22.08.2000), a pniej jako wikariusz katecheta w parafii Zesania Ducha witego w Sosnowcu. W 2006 roku zostaje przeniesiony do parafii N.M.P Zwyciskiej w Dbrowie Grniczej, od 2007 roku w parafii Jezusa Chrystusa Krla Wszechwiata w Dbrowie Grniczej.

45. Ks. Stanisaw Jan Malak
Zgromadzenie Ksiy Misjonarzy Saletynw

Urodzi si 19 stycznia 1964 roku w Brzesku Sotwinie jako syn Jana i Anny z d. Piciorak i ochrzczony zosta dnia 9 lutego 1964 roku w kociele parafialnym na Sotwinie przez ks. Proboszcza Stanisawa Pka w obecnoci chrzestnych Stanisawa Grzesika i Stefanii Michalskiej. Ojciec (zmary w listopadzie 1993 roku) by pracownikiem PKP, a matka krawcow. Mieli dwoje dzieci, starsz crk Mari i syna, przyszego kapana i mieszkali przy ulicy Kopernika 24 w parafii Matki Boej Czstochowskiej.
Stanisaw bdc w szkole podstawowej przyj sakrament bierzmowania z rk biskupa Piotra Bednarczyka w Brzesku dnia 11 kwietnia 1978 roku i obra sobie za patrona w. Andrzeja.
W maju 1984 roku zda egzamin dojrzaoci w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w Brzesku i postanowi zosta zakonnikiem w Zgromadzeniu Ksiy Saletynw.
Odby nowicjat i dnia 7 wrzenia 1985 roku zoy pierwsze luby zakonne w Dbowcu. Potem rozpocz szecioletnie studia filozoficzno-teologiczne. W roku 1989 dnia 7 wrzenia zoy w Dbowcu wieczyste luby zakonne, a w nastpnym roku, 19 maja, rwnie w Dbowcu przyj wicenia diakonatu. Dzie wice kapaskich wypad w wigili Uroczystoci Zesania Ducha witego 18 maja 1991 roku. Diakon Stanisaw otrzyma je z rk biskupa Jzefa yciskiego w Sanktuarium Matki Boej Saletyskiej w Dbowcu.
Tydzie pniej rodzinna parafia Matki Boej Czstochowskiej witowaa jego prymicje. "Msz w. prymicyjn ks. Prymicjant odprawi 26 maja o godz. 11. Kazanie w czasie tych uroczystoci wygosi ks. Jan Potoplak ze Zgromadzenia Ksiy Saletynw, pracujcy w charakterze katechety w Olsztynie" (z kroniki parafialnej).
Na obrazku prymicyjnym rozdawanym z tej okazji mogli parafianie sotwiscy przeczyta pene refleksji sowa Pisma w.: "Kime ja jestem, Panie mj, .e doprowadzie mnie a dotd" (2Sm 7,18).
Potem ks. Stanisaw zosta skierowany do pracy duszpasterskiej w Dbowcu, gdzie by katechet w roku szkolnym 1991/92. We wrzeniu 1992 roku rozpocz w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie przygotowanie do wyjazdu na misje penic jednoczenie obowizki kapelana Maych Sistr Niepokalanego Serca Maryi w Markach koo Warszawy. Mia wyjecha na misje na Madagaskar. Do wyjazdu jednak nie doszo i ks. Stanisaw pozosta w kraju. Przez nastpne cztery lata (1993-1997) by wikariuszem i katechet na placwce zakonnej w Krakowie przy ul. Ceglanej, a przez dalsze trzy lata (1997-2000) peni funkcj ekonoma w Seminarium Ksiy Saletynw w Krakowie.
W roku 2000 wyjecha do Belgii na placwk zakonn w Paliseul. Dnia 14 wrzenia 2002 roku zosta proboszczem w dwch parafiach: Graide i Gross-Fays. Obsuguje rwnie kocioy w Cornimont, Six-Planes i Graide-Station. Ta wielo obowizkw duszpasterskich przywodzi na pami sowa Jezusa: "niwo wprawdzie wielkie, ale robotnikw mao"(Mt 9,37).

46.Ks. Stanisaw Stec
Ks. Stanisaw Stec. Jego ojciec Kazimierz by z zawodu lusarzem a matka Krystyna z d. Stako ekonomistk. Mieszkali na Brzezowcu, obecnie ul. Starowiejska i wychowywali trjk dzieci. Stanisaw urodzi si jako drugie dziecko dnia 21 wrzenia 1966 roku w Brzesku, a ochrzczony zosta w Borzcinie na yczenie matki, ktra stamtd pochodzia. Chrztu w. udzieli chopcu 9 padziernika 1966 roku tamtejszy wikariusz, ks. Andrzej Piotrowski, przyjaciel rodzicw i nada mu imi Stanisaw. Chrzestnymi rodzicami zostali Tadeusz Kwaniak i Krystyna Szydowska.
Stanisaw uczszcza do Szkoy Podstawowej Nr 3 w Brzesku i w sidmej klasie przystpi do sakramentu bierzmowania. Udzieli go bp Piotr Bednarczyk 18 marca 1980 roku w kociele parafialnym w Brzesku. Na patrona z bierzmowania Stanisaw dobra sobie w. Dominika. Po ukoczeniu szkoy podstawowej dalsz nauk pobiera w Technikum Mechanicznym w Brzesku w specjalnoci budowy maszyn i zakoczy egzaminem dojrzaoci w roku 1987.
Po maturze wstpi do Wyszego Seminarium Duchownego w Tarnowie i rozpocz szecioletnie studia teologiczne jako przygotowanie do stanu kapaskiego. Zakoczy je w roku 1993 uzyskujc stopie magistra teologii w zakresie misjologii na podstawie pracy na temat: "Rodzina i Koci w nauczaniu Jana Pawa II podczas pielgrzymek apostolskich w Afryce", napisanej pod kierunkiem ks. prof. Antoniego Kmiecika.
W sobot dnia 29 maja 1993 roku diakon Stanisaw przyj wicenia kapaskie z rk biskupa Jzefa yciskiego w Bazylice Katedralnej w Tarnowie.
Prymicje odbyy si za tydzie w niedziel, 6 czerwca 1993 roku. W czasie Mszy w. prymicyjnej kazanie wygosi ks. prof. Antoni Kmiecik, ktry przygotowywa prymicjanta do I Komunii w., a potem kierowa jego prac magistersk w Seminarium.
I znw parafianie brzescy mieli okazj przeczyta na obrazku prymicyjnym ks. Stanisawa pene gbokiej wiary sowa hymnu kocielnego Te Deum: "W Tobie Panie zaufaem, nie zawstydz si na wieki".
Ks. Stanisaw rozpocz posug kapask od Rudy Rysia, gdzie pomaga w pracy duszpasterskiej jako tymczasowy administrator w dniach od 25 czerwca 1993 roku do 24 lipca tego roku. Potem t sam funkcj peni w parafii Bucze od 25 lipca do 15 sierpnia 1993 roku.
Dnia 26 sierpnia 1993 roku biskup zamianowa ks. Stanisawa wikariuszem w Wojakowej. Przebywa tam do stycznia 1996 roku. Nastpn placwk wikariuszowsk bya parafia w Zakliczynie, gdzie pracowa od stycznia 1996 do 25 sierpnia 2000. Od 26 sierpnia 2000 roku ks. Stanisaw przebywa w Mielcu i peni obowizki wikariusza katechety w parafii Matki Boej Nieustajcej Pomocy. Od sierpnia 2006 roku rozpocz prac duszpastersk w parafii Przemienienia Paskiego w Radomylu Wielkim.

47. Ks. Marek Marian Bach
Ks. Marek Bach syn p. Mariana (+ 1987) i Heleny z d. Makuchowska, rodzicw, ktrzy dwjk swoich dzieci wychowali w atmosferze "wiary, mioci do Boga, szacunku dla drugiego czowieka oraz umiowania Kocioa i Ojczyzny" (sowa ks. Marka). Urodzi si on 19 sierpnia 1970 roku w Brzesku przy ul. Mickiewicza, gdzie wwczas mieszkali zanim przenieli si na ul. Browarn. By drugim z kolei dzieckiem po wczeniej urodzonej siostrze Monice. Chopca ochrzci ks. Tadeusz Mastej 4 padziernika 1970 roku w kociele parafialnym w Brzesku nadajc imiona Marek Marian, a chrzestnymi rodzicami byli Zbigniew Makuchowski i Teresa Bach.
W roku 1977 rozpocz Marek nauk w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzesku i przed jej ukoczeniem przystpi 5 kwietnia 1984 roku do sakramentu bierzmowania. Otrzyma go z rk biskupa Jzefa Gucwy w miejscowym kociele parafialnym. Za patrona obra sobie wtedy w. Maksymiliana.
Dalsz nauk pobiera w Liceum Oglnoksztaccym w Brzesku, gdzie matur zda w roku 1989. W tym samym roku wstpi do Wyszego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Szecioletnie studia filozoficzno-teologiczne zakoczy uzyskaniem na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie magisterium w zakresie teologii ycia wewntrznego. Otrzyma je za prac na temat "Duchowo b. Urszuli Ledchowskiej" napisan pod kierunkiem ks. prof. biskupa Wadysawa Bobowskiego.
W sobot dnia 3 czerwca 1995 roku biskup Jzef ycinski udzieli mu wice kapaskich w Bazylice Ktedralnej w Tarnowie. W niedziel 11 czerwca 1995 roku ks. Marek stan przy otarzu w rodzinnej parafii, aby celebrowa Msz w. prymicyjn. Kazanie wygosi ks. mgr Stanisaw Stako dyrektor Duszpasterstwa Niepenosprawnych Ruchowo diecezji tarnowskiej, z ktrym prymicjant zaprzyjani si jeszcze w latach gimnazjalnych, gdy bra wielokrotnie udzia w turnusach oazowych dla niepenosprawnych ruchowo prowadzonych przez ks. Stak.
Na obrazku prymicyjnym umieci ks. Marek pene ufnoci sowa psalmu 23: "Chociabym szed ciemn dolin, za si nie ulkn, bo Ty jeste ze mn" (Ps. 23,4).
Jak rozwijao si u niego powoanie kapaskie, moemy dowiedzie si z jego osobistej relacji:
"U rde mojego kapastwa stoi dom rodzinny. To wanie tam uczyem si wiary, mioci do Boga, szacunku do drugiego czowieka oraz umiowania Kocioa i Ojczyzny. Ju jako dziecko wraz z rodzicami 3 razy do roku pielgrzymowaem do Sanktuarium Matki Boej w Kalwarii Zebrzydowskiej, aby poprzez drki do Pana Jezusa, do Matki Boej i za zmarych poznawa ycie Jezusa Chrystusa i Maryi. Do Kalwarii Zebrzydowskiej z tak czstotliwoci pielgrzymowaem przez 15 lat.
W wieku 10 lat wstpiem do liturgicznej suby otarza i po p roku zostaem uroczycie przyjty na ministranta, potem na kantora, a w 1984 r. (w sidmej klasie szkoy podstawowej) otrzymaem z rk J.E.Ks.Bpa J. Gucwy bogosawiestwo uczestniczenia w subie otarza w charakterze lektora. Jako lektor w okresie wakacyjnym braem udzia w oazach powoaniowych.
W 1987 r. wyjechaem po raz pierwszy jako ucze szkoy redniej w charakterze opiekuna na oaz dla niepenosprawnych ruchowo. To tam wanie na swojej drodze ycia spotkaem samego Chrystusa w czowieku niepenosprawnym. Kontakt z niepenosprawnymi nauczy mnie wraliwoci na ludzkie cierpienie, tu pogbiaem swoj wiar, tu poznaem sens ycia ludzkiego i jego powoanie do suby blinim w tych turnusach oazowych braem udzia przez 11 lat.
Ogromn rol w drodze do kapastwa odegray piesze pielgrzymki na Jasn Gr. Jako ucze, kleryk i kapan pielgrzymowaem z Tarnowa na Jasn Gr 14 razy."
Na pierwsza placwk wikariuszowska Biskup skierowa ks. Marka do Przeczycy i tam przebywa on trzy lata (1995-1998). Potem przez kilka miesicy (od sierpnia 1998 do lutego 1999) by wikariuszem w Bolesawiu, a nastpnie w latach 1999-2000 w parafii w. Mateusza w Mielcu. W sierpniu roku dwutysicznego wyjecha do Niemiec. Pracowa tam w duszpasterstwie Polskiej Misji Katolickiej w Hannoverze do roku 2001. Po powrocie z Niemiec otrzyma skierowanie do Przecawia gdzie peni obowizki wikariusza katechety w tamtejszej parafii p.w. Wniebowzicia NMP. W 2005-2006 roku pracowa jako wikariusz i katecheta w parafii w. Stanisawa BM w Jodowej. Obecnie peni obowizki duszpasterskie w parafii w. Jzefa Rzemielnika w Rytrze

48. Ks. Jacek Wadysaw Wrona
Urodzi si 22 wrzenia 1968 roku w Brzesku w rodzinie Wadysawa i Stanisawy z d. Smuk, mieszkajcej przy ulicy Ogrodowej 5. W domu bya jeszcze starsza siostra Magorzata, a rodzice pracowali: ojciec w Zakadach Azotowych w Mocicach jako pracownik fizyczny (aparatowy), a matka z zawodu krawcowa pracuje obecnie w brzeskim szpitalu.
Przyszy kapan zosta ochrzczony 13 padziernika 1968 roku w kociele w. Jakuba w Brzesku przez ks. Jana Kordel i otrzyma imiona Jacek Wadysaw. Chrzestnymi rodzicami byli Augustyn Wrona i Elbieta Synowiec.
Jacek chodzi do Szkoy Podstawowej Nr 3 w Brzesku i w klasie VII dnia 22 kwietnia 1982 roku przyj sakrament bierzmowania z rk biskupa Piotra Bednarczyka. Obra sobie wtedy jako patrona w. Andrzeja.
Egzamin dojrzaoci zda 30 maja 1988 roku w Techniku Elektrycznym w Brzesku i rozpocz studia ekonomiczne w Krakowie, ale po pierwszym roku zmieni zamiar i w roku 1989 wstpi do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Szecioletnie studia filozoficzno-teologiczne zakoczy w roku 1995 uzyskujc stopie magistra teologii za prac pt. "Elementy biblijne w dramatach czasu wojny Jerzego Zawieyskiego" napisan pod kierunkiem ks. prof. Zbigniewa Adamka.
Dnia 3 czerwca 1995 roku otrzyma z rk biskupa Jzefa yciskiego wicenia kapaskie w Bazylice Katedralnej w Tarnowie, a nazajutrz odprawi pierwsz Msz w. w rodzinnej parafii w. Jakuba w Brzesku. Kazanie prymicyjne wygosi ks. Zdzisaw Sadko, dawny katecheta Prymicjanta, a obecnie proboszcz bocheski.
Ks. Jacek u pocztku ycia kapaskiego wyrazi stan swego ducha sowami w. Piotra znad jeziora galilejskiego, ktre umieci na obrazku prymicyjnym: "Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, e Ci kocham" (J 21,17).
Po wiceniach przez miesic lipiec by na zastpstwie w parafii Zaczarnie, a od sierpnia 1995 do 1998 roku pracowa jako wikariusz w parafii w. Katarzyny w Grybowie.
W roku 1998 ks. Jacek rozpocz studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w zakresie homiletyki i ukoczy je 18 czerwca 2002 roku. Dzie ten, jak napisano w czasopimie dekanatu brzeskiego "Koci nad Uszwic" (VII/2002 Nr 16, s. 3) "naley zapisa jako wan dat w historii znaczcych wydarze parafii w. Jakuba Apostoa w Brzesku. W tym bowiem dniu niewielka grupa naszej wsplnoty parafialnej udaa si w podr do Lublina, aby tam w gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przey uroczysto nadania tytuu doktora naszemu rodakowi ks. mgr Jackowi Wronie." Otrzyma go za obron pracy doktorskiej pt. "Recepcja nauczania Kocioa na temat rde przepowiadania w praktyce kaznodziejskiej ks. Kazimierza Kopacza w latach od 1951 do 1989".
W miesic potem, 17 sierpnia 2002 roku ks. dr Jacek Wrona wyjecha do USA i rozpocz prac duszpastersk jako wikariusz w parafii w. Konstancji w Chicago.

49. Ks. Piotr Fakowski
Ks. Fakowski jest trzecim kapanem brzeskim, ktry zasili szeregi duchowiestwa czstochowskiego. Co o tym zdecydowao?. Moe te dwanacie pielgrzymek pieszych z Tarnowa na Jasn Gr, w ktrych uczestniczy rokrocznie od 1985 roku a do wice kapaskich w 1996 roku, i ktre musiay w jakim stopniu zostawi trway lad w sercu Piotra.
Jest jednym z dwch synw Piotra i nieyjcej ju Stefanii z d. Pukal. Urodzi si 29 padziernika 1970 roku w Brzesku przy ul. Kociuszki, gdzie wwczas mieszkali jego rodzice zanim przenieli si na ulic Ogrodow. Dnia 15 listopada 1970 roku zosta ochrzczony w kociele parafialnym w Brzesku przez ks. Jzefa Zabrzeskiego. Chrzestnymi rodzicami byli Kazimierz Duda i Bogumia Pukal.
Piotr uczszcza do Szkoy Podstawowej Nr 3 w Brzesku. W klasie sidmej 5 kwietnia 1984 roku przyj sakrament bierzmowania z rk biskupa Jzefa Gucwy. Za patrona obra sobie wtedy w. Maksymiliana. Poczwszy od klasy III wszystkie lata szkoy podstawowej i redniej a do matury przeywa w bliskoci otarza najpierw jako ministrant a po bierzmowaniu jako lektor.
Po ukoczeniu szkoy podstawowej dalsz nauk pobiera w Technikum Elektrycznym o specjalnoci elektromechanika oglna przy Zespole Szk Mechaniczno-Elektrycznych w Brzesku i ukoczy j egzaminem dojrzaoci w roku 1990.
Teraz rozpocz studia filozoficzno-teologiczne w Czstochowskim Seminarium Duchownym najpierw w Krakowie w 1990/91, a po przeniesieniu Seminarium do Czstochowy dalsze lata w Czstochowie. Zakoczy je w roku 1996 magisterium z teologii moralnej uzyskanym w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na podstawie pracy pt. "Problematyka pracy w polskich publikacjach socjologiczno-teologiczno-moralnych ostatniego dwudziestolecia 1975-1995", napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Jana Kowalskiego.
Rok przed ukoczeniem studiw, dnia 25 maja 1995 roku otrzyma wicenia diakonatu w Krzepicach z rk arcybiskupa Stanisawa Nowaka, a w roku nastpnym 25 czerwca 1996 roku arcybiskup Stanisaw Nowak wywici diakona Piotra na kapana w Bazylice Katedralnej pod wezwaniem w. Rodziny w Czstochowie.
Nazajutrz, 26 czerwca 1996 roku ks. Piotr odprawi pierwsz Msz w. w kociele parafialnym w Brzesku. Kazanie prymicyjne wygosi ks. Zdzisaw Sadko, dawny katecheta Prymicjanta.
Ks. Piotr rozpocz swoje kapaskie ycie pod hasem: "Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja, bo od Niego pochodzi moja nadzieja" (Ps 62,6).
Ks. arcybiskup posa go na pierwszy wikariat do parafii w. Doroty w miejscowoci Przyrw. Tam by jeden rok 1996/97 i nastpnie zosta przeniesiony do parafii Trjcy Przenajwitszej w Ostwku koo Wielunia na rok 1997/98. Od roku 1998 przez 4 lata przebywa jako wikariusz i katecheta w parafii Pierwszych Piciu witych Mczennikw Polskich w Czstochowie, a od roku 2002 peni t sam funkcj w Rdzinach koo Czstochowy, w parafii pod wezwaniem w. Otylii i kontynuuje dalsze studia licencjackie i doktoranckie z zakresu homiletyki na Uniwersytecie Kardynaa Stefana Wyszyskiego w Warszawie.
Jego pasje yciowe to: "kaznodziejstwo; podre - szczeglnie wdrwki p grach; teoria komunikacji i psychologia komunikacji - moliwo zastosowania w kaznodziejstwie; praca z modzie szczeglnie szk rednich; sport - pika nona".

50. Ks. Bogusaw Roman Woniak
Jest synem Bolesawa i nieyjcej ju Marii (+ 1994) z domu Sacha. Ojciec jest z zawodu mechanikiem samochodowym, matka bya ksigow. W rodzinie byo dwch synw. Modszy obra stan kapaski.
Urodzi si 8 sierpnia 1970 roku w Brzesku przy ul. Brzegowej 9 na osiedlu Zielonka i ochrzczony zosta 23 sierpnia 1970 roku w kociele parafialnym w. Jakuba w Brzesku przez ks. Mariana Grzank. Na chrzcie w. otrzyma imi Bogusaw Roman, a chrzestnymi rodzicami byli Jan Sacha i Jzefa Szafraska.
W latach szkoy podstawowej przystpi do sakramentu bierzmowania, ktrego udzieli mu 5 kwietnia 1984 roku biskup Jzef Gucwa. Za patrona z bierzmowania obra sobie w. Dominika.
Po ukoczeniu szkoy podstawowej uczszcza do Technikum Mechanicznego przy Zespole Szk Mechaniczno-Elektrycznych w Brzesku i ukoczy je w roku 1990.
Potem wstpi do Wyszego Seminarium Duchownego w Tarnowie, gdzie studiowa filozofi i teologi oraz przygotowywa si do stanu kapaskiego. Studia ukoczy w 1997 roku ze stopniem magistra teologii w zakresie Historii Kocioa na podstawie pracy na temat: "ycie i dziaalno ks. Antoniego Wilczkiewicza 1854-1924", napisanej pod kierunkiem ks. prof. Adama Nowaka.
Rok wczeniej, 11 maja 1996 roku otrzyma wicenia diakonatu z rk biskupa Jana Styrny w kociele w. Mikoaja w Bochni.
Dnia 17 maja 1997 roku, w sobot, bikup Jzef yciski wywici diakona Bogusawa na kapana w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Nazajutrz, w Uroczysto Zesania Ducha witego ks. Neoprezbiter odprawi po raz pierwszy Msz w. w rodzinnej parafii w. Jakuba w Brzesku. Kazanie prymicyjne wygosi ks. Marek Marcikiewicz, katecheta z lat szkolnych ks. Prymicjanta, a parafianie mogli przeczyta na obrazku prymicyjnym ks. Bogusawa otrzymanym z tej okazji sowa Psalmu 73: "Mnie za dobrze jest by blisko Boga, w Panu wybraem sobie schronienie, by opowiada wszystkie Jego dziea" (Ps 73,28). Wyraay one stan ducha Ks. Prymicjanta i rado z przyjcia go przez Jezusa do grona Jego wsppracownikw.
Ks. Woniak otrzyma pierwsz placwk wikariuszowsk w Tylmanowej i tam pracowa przez dwa lata (26.08.1997 - 26.09.1999). Potem biskup przenis go do parafii w Nawojowej, gdzie przez cztery lata peni obowizki wikariusza i katechety w Gimnazjum Publicznym w Nawojowej oraz w Szkole Podstawowej we Frycowej. Nastpnie, od dnia 27 sierpnia 2003 roku pracowa jako wikariusz w parafii b. Karoliny w Tarnowie i katecheta Szkoy Podstawowej im. Orlt Lwowskich w Tarnowie. Od sierpnia 2005 roku posuguje w parafii w. Antoniego Padewskiego w Nagoszynie

51. Ks. Mirosaw Grzegorz Frankowski TChr
Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej (chrystusowcy)

Urodzi si 15 stycznia 1972 roku w Iwkowej, a ochrzczony zosta 13 lutego 1972 roku w Brzesku przez Eugeniusza Kucharskiego. Na chrzcie w. otrzyma imiona Mirosaw Grzegorz. Chrzestnymi rodzicami byli Stanisaw wierczek i Stefania Winiowska. Rodzice jego, Jan i Alfreda z d. Ziba mieszkali wtedy przy ul. Kociuszki 19, a potem przenieli si na ulice Legionw Pisudskiego 23. Ojciec by murarzem a matka ekspedientk. W rodzinie byo trzech synw: Tomasz, Mirosaw i Mariusz.
Mirosaw ukoczy w Brzesku siedem klas w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Mikoaja Kopernika. Dnia 17 kwietnia 1986 roku przystpi do sakramentu bierzmowania, ktrego udzieli mu biskup Piotr Bednarczyk. Za patrona obra sobie wtedy w. Piotra. Trzy miesice pniej, 16 lipca 1986 roku caa rodzina wyjechaa na stae do USA. Tam ukoczy klas sm, a potem szko redni (liceum) w Naugatuck, gdzie zamieszkali. Po otrzymaniu wiadectwa dojrzaoci w 1991 roku wstpi do Zgromadzenia Zakonnego Ksiy Chrystusowcw dla Polonii Zagranicznej.
W sierpniu 1991 roku wrci do Polski i rozpocz nowicjat w domu zakonnym w Mrkowie koo Leszna. Dnia 29 wrzenia 1992 roku zoy pierwsze luby zakonne i rozpocz studia filozoficzno-teologiczne w Wyszym Seminarium Duchownym Ksiy Chrystusowcw w Poznaniu. Przed ukoczeniem studiw, 6 kwietnia 1997 roku zoy luby wieczyste w Poznaniu, a 20 maja tego roku przyj wicenia diakonatu.
Studia teologiczne zakoczy uzyskaniem magisterium w zakresie liturgiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Prac magistersk pt. "Bogosawiestwo Nowego Domu wedug Obrzdu Bogosawiestw (De Benedictionibus)" napisa pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Bogusawa Natolskiego T.Chr.
Dnia 26 maja 1998 roku arcybiskup Juliusz Paetz udzieli mu wice kapaskich w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu. Po wiceniach ks. Mirosaw przyjecha do Polski, aby odprawi Msz w. prymicyjn w Uszwi, skd pochodzia jego matka i w Brzesku, gdzie przey pierwsze czternacie lat swego ycia.
Prymicje w Uszwi odbyy si 31 maja, w Uroczysto Zesania Ducha witego. Kazanie wygosi ks. prof. Bogusaw Natolski. Pikna ludowa oprawa caej uroczystoci, jak wspomina ks. Mirosaw, serdeczno z jak parafianie uszewscy przyjli syna swej rodaczki i obecno caej rodziny a USA gboko poruszyy jego serce.
Nastpnego dnia, 1 czerwca w dzie odpustu parafialnego ku czci NMP Matki Kocioa ks. Mirosaw odprawi Msz w. prymicyjn w parafii w. Jakuba w Brzesku. Kaznodziej by rwnie ks. prof. Bogusaw Natolski.
Po tych uroczystociach wrci 4 czerwca do USA. Tam w parafii w. Jadwigi lskiej w Naugatuck, gdzie by jego dom rodzinny odprawia 6 czerwca Msz w. prymicyjn. Kazanie wygosi wtedy ks. dr Zdzisaw Sadko dawny wikariusz brzeski z lat szkolnych ks. Mirosawa. Prymicjant zachowa wdziczn pami o jego wielkim sercu, jakie mu wwczas okazywa.
Ks. Mirosaw rozpocz sub kapask pod hasem wypisanym na obrazku prymicyjnym: "Za si nie ulkn, bo Ty jeste ze mn" (Ps 23,4). W pierwszym roku pracowa w Toledo, Ohio w parafii w. Wojciecha. We wrzeniu 1999 roku zosta wikariuszem w parafii Matki Boej Czstochowskiej w Sterling Heights koo Detroit. Tam pracowa przez 4 lata. Jest to parafia wyjtkowa, bo - jak mwi - "krluje tu jzyk polski". Ks. Mirosaw pracowa gwnie wrd modziey i dzieci. Oprcz sakramentw i katechizacji stara si, zgodnie z duchem swego zgromadzenia rozwija ycie kulturalne modziey w oparciu o polskie tradycje narodowe. W tym celu zaoy modzieowy i dziecicy zesp Pieni i Taca "Dunajec" oraz chr modzieowy "Cantate Deo". Prowadzi te duszpasterstwo akademickie i przez 4 lata katolickie audycje radiowe.
W roku 2003 otrzyma nowa placwk w parafii Matki Boej Krlowej Polski w Toronto w Kanadzie. Jest to rwnie polska parafia, ktra skupia mod emigracj. I tam liturgia sprawowana jest wycznie w jzyku polskim.
Refleksja osobista
"Swoje powoanie do kapastwa odkryem bardzo wczenie bdc jeszcze dzieckiem i mieszkajc w Polsce. Na pewno duy wpyw na pielgnacj mojego powoania mieli ksia pracujcy w latach osiemdziesitych w mojej parafii w Brzesku. Kiedy wyjechaem do USA jako czternastoletni chopiec, bardzo przeywaem okres rozki z krajem ojczystym. Przez 5 lat udzielaem si w kociele i wrd Polonii. Wwczas doceniem bogactwo, jakie posiada nasz kraj.
W czasie nauki w liceum myli o powoaniu kapaskim byy na boku. Zoyem podanie o przyjcie mnie na studia plastyczne. Kiedy zostaem przyjty na te studia, Pan Bg w przedziwny sposb da mi pozna, bym zrezygnowa z nich i wstpi do zgromadzenia, ktre suy Bogu i Polonii zagranicznej. Jestem czowiekiem szczliwym, gdy czuj, e kapastwo jest moim powoaniem i mog rwnoczenie tu na obczynie kultywowa nasz polsk tradycj, a moje uzdolnienia plastyczne s mi bardzo przydatne w pracy duszpasterskiej i dziaalnoci kulturalnej.
Dowiadczenia tsknoty na emigracji pozwalaj mi rwnie lepiej zrozumie tych, ktrzy emigruj z Polski, zwaszcza modzie, bo sam kiedy byem modym emigrantem i wiem jak modzie przeywa rozterki emigracyjne. Staram si rwnie wsppracowa z nimi i da im tyle zaj, by mogli realizowa swoje uzdolnienia, a nie szuka sposobu na ycie w klubach czy barach nocnych.
Na emigracji ycie Polaka krci si wok kocioa. Tu Polak utosamia si z kocioem i tu musi znale Boga i kawaek swego kraju ojczystego. Tego szukaem i ja, kiedy przybyem do USA jako mody chopak i wiem, e inni te tego oczekuj od Kocioa, tam gdzie gromadz si polscy emigranci."

52. Ks. Henryk Koodziej
Ks. Henryk urodzi si 11 maja 1974 roku w Brzesku przy ulicy Asnyka, gdzie mieszkali jego rodzice, Stanisaw z zawodu lastrykarz i Anna z d. Markowicz pracujca w sklepie jako ekspedientka. Oboje pochodz z Rudy Rysia i s spokrewnieni z ks. Kazimierzem Markowiczem, proboszczem w parafii Matki Boej Niepokalanej w Nowym Sczu. Obecnie mieszkaj przy ulicy Wojska Polskiego w parafii NMP Matki Kocioa i w. Jakuba w Brzesku. Oprcz Henryka maj jeszcze starsz crk Krystyn.
Przyszy kapan zosta ochrzczony 9 czerwca 1974 roku w kociele parafialnym w Brzesku przez ks. Eugeniusza Kucharskiego i otrzyma imi Henryk, a chrzestnymi rodzicami byli Jan Markowicz i Magorzata Koodziej.
Henryk uczszcza do Szkoy Podstawowej Nr 3 w Brzesku i przed jej ukoczeniem przyj sakrament bierzmowania 17 marca 1988 roku z rk biskupa W. Bobowskiego. Na patrona z bierzmowania obra sobie w. Kazimierza. Potem uczszcza do Technikum Elektrycznego w Brzesku.
Po maturze w 1994 roku wstpi do Wyszego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Studia filozoficzno-teologiczne ukoczy ze stopniem magistra teologii w zakresie homiletyki. Otrzyma go na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na podstawie pracy napisanej pod kierunkiem ks. prof. Zbigniewa Adamka.
W sobot dnia 27 maja 2000 roku biskup Wiktor Skworc udzieli diakonowi Henrykowi wice kapaskich w Bazylice Katedralnej w Tarnowie, a nazajutrz w niedziel 28 maja odbya si uroczysto prymicyjna. Ks. Henryk sprawowa po raz pierwszy Najwitsz Ofiar Mszy w. w kociele parafialnym w Brzesku, a kazanie prymicyjne wygosi ks. mgr Andrzej Surowiec, katecheta z Dbicy.
Po odpoczynku wakacyjnym ks. Henryk rozpocz posug kapask na pierwszej placwce wikariuszowskiej w parafii Matki Boej Nieustajcej Pomocy w Mielcu zachowujc w sercu sowa w. Augustyna, ktre umieci na obrazku prymicyjnym: "Panie, oto mam przed sob, w swoich doniach, cen naszego odkupienia: jest ona moim pokarmem i napojem. I ja sam ubogi ofiaruj ten dar take innym".

53. Ks. Krzysztof Chaim
Ks. Krzysztof Chaim jest pierwszym kapanem z powstaej w 1993 roku parafii Miosierdzia Boego w Brzesku, ktry celebrowa Msz w. prymicyjn w nowej wityni tej parafii. Naley do niej, ale wszystkie sakramenty w. przyjmowaa jeszcze w kociele w. Jakuba w Brzesku.
Urodzi si 31 padziernika 1974 roku w Brzesku przy ulicy Ogrodowej, gdzie wwczas mieszkali jego rodzice. Ochrzczony zosta 26 grudnia 1974 roku w kociele w. Jakuba przez ks. Stanisawa Jurka. Na chrzcie w. otrzyma imi Krzysztof, a rodzicami chrzestnymi byli Zenon Pozda i Stanisawa Sroka. Krzysztof jest synem nieyjcego ju Jzefa Chaima (+ 1992) z zawodu kierowcy i Stefanii z d. Dobranowska ksigowej, i ma jeszcze trzy starsze siostry. W roku 1981 pastwo Chaimowie wyprowadzili si z ulicy Ogrodowej i mieszkaj obecnie przy ul. Partyzantw w parafii Miosierdzia Boego.
Krzysztof uczszcza do Szkoy Podstawowej Nr 3 w Brzesku. Dnia 17 marca 1988 roku przyj sakrament bierzmowania w kociele parafialnym w. Jakuba z rak biskupa Wadysawa Bobowskiego i za patrona obra sobie w. Andrzeja.
Potem uczszcza do Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Brzesku. W roku 1994 zoy egzamin dojrzaoci i rozpocz studia na Akademii Grniczo-Hutniczej w Krakowie, lecz po roku zrezygnowa z nich i zgosi si do Wyszego Seminarium Duchownego w Tarnowie.
Jak to si stao, nie potrafi dzi - z perspektywy omiu lat - dokadnie powiedzie:
"Nigdy w yciu jako dziecko, nie mylaem o tym, aby zosta ksidzem. Po ukoczeniu Szkoy redniej, rozpoczem studia na Akademii Grniczo-Hutniczej w Krakowie. Dopiero w czasie tyche studiw, pojawia si w mojej gowie myl, ktra przez cay czas nie dawaa mi spokoju. Mona powiedzie, e byo to - powoanie, ktre byo tak silne, e po roku przerwaem studia i postanowiem sprbowa - jako si upewni czy to dobra droga. W 1995 roku wstpiem do Wyszego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Nie sdz, aby kiedykolwiek opinia, albo zdanie osb trzecich wpyna na moj decyzj. Chocia na pewno przykad znanych mi dobrze Kapanw, szczeglnie mojego Proboszcza - Ks. Jzefa Mularza, KS. Stanisawa Cyrana i innych by dla mnie wzorem.
Jeszcze jako kleryk - przebywajc na oazie, czy pielgrzymce - bardzo cieszyem si, e mog suy i pomaga innym ludziom. To wanie utwierdzao mnie w przekonaniu, e wybraem dobr drog".
Studia teologiczne trway sze lat i zakoczyy si w roku 2001 uzyskaniem na Akademii Teologii Katolickiej w Krakowie magisterium z teologii w zakresie Misjologii, na podstawie pracy pt. "Nowa Ewangelizacja w kontekcie latynoamerykaskim" napisanej pod kierunkiem ks. dr Antoniego Kmiecika.
Dnia 13 maja 2000 roku Krzysztof przyj w Tarnowie wicenia diakonatu, a w nastpnym roku w sobot 26 maja 2001 biskup Wiktor Skworc udzieli diakonowi Krzysztofowi wice kapaskich w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Nazajutrz, w niedziel 27 maja ksidz neoprezbiter Krzysztof Chaim odprawi pierwsz Msz w. w kociele parafialnym Miosierdzia Boego w Brzesku. Kazanie w czasie tej Mszy w. wygosi ks. Stanisaw Cyran.
Z gbokim przekonaniem, e idzie w ycie drog wyznaczon mu przez Boga i pod jego serdeczn opiek ks. Krzysztof wypisa na obrazku prymicyjnym sowa, ktre Bg wypowiedzia przez proroka Izajasza: "Bo gry mog ustpi i pagrki si zachwia, ale Mio moja nigdy nie odstpi od ciebie, mwi Pan" (Iz 54,10).
Biskup skierowa ks. Krzysztofa na pierwsz placwk do parafii w Tymbarku i tam obecnie peni obowizki wikariusza i katechety. O swoich pierwszych dowiadczeniach kapaskich i radociach pyncych z posug duszpasterskich tak si wypowiada:
"Trudno mwi tu o jaki szczeglnych momentach w yciu kapaskim, poniewa moja praca duszpasterska jest bardzo krtka. Dopiero od ptora roku pracuj jako wikariusz w parafii Tymbark. Tutaj spotkaem si z wieloma bardzo yczliwymi ludmi. Jestem opiekunem grupy Lektorw i Zespou Muzycznego modziey gimnazjalnej, ktry przygotowuje i pomaga prowadzi piew na naboestwach modzieowych i cotygodniowych Mszach dla dzieci w niedziel o godz. 10.00.
Wiele wspaniaych chwil przeyem pracujc z modzie w Zespole Szk im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku, gdzie jestem katechet. Wiele od nich si nauczyem i cigle si ucz, zarwno na lekcjach katechezy, jak i przy okazji wsplnych wyjazdw np. na rekolekcje dla maturzystw. Ceni sobie ich zaufanie i nieraz dugie rozmowy o ich yciu, problemach, planach, itp.
Wiele radoci daje mi take nauka religii w drugich klasach szkoy podstawowej i przygotowanie tych dzieci do I Komunii witej.
Jak to w yciu zwykle bywa, w pracy duszpasterskiej s chwile radosne i smutne, zmczenie, ale rwnie i satysfakcja zwaszcza gdy wielu ludziom mona suy swoj osob, chociaby w Sakramencie Pokuty."

54. Ks. Piotr Jakub Gawenda
Ks. Piotr Gawenda jest najmodszym (jak dotychczas) kapanem w szeregu brzeskich rodakw i zamyka list 30 ksiy yjcych w drugiej poowie XX wieku i na przeomie wieku XXI.
Urodzi si 29 czerwca 1976 roku w Brzesku w parafii w. Jakuba, jako syn Piotra Gawendy z zawodu krawca i Zofii z d. Duda pracownika umysowego, w rodzinie mieszkajcej w Brzesku przy ulicy Ogrodowej nr 8. Jest najmodszym z czworga rodzestwa: Magorzata, Pawe, Joanna i Piotr. Dnia 8 sierpnia 1976 roku zosta ochrzczony w kociele parafialnym przez ks. Andrzeja Iyka i otrzyma wtedy imiona Piotr, Jakub, a chrzestnymi rodzicami byli Marian Gawenda i Krystyna Duda.
W latach szkoy podstawowej, dnia 24 kwietnia 1990 roku biskup Jzef Gucwa udzieli mu w kociele w. Jakuba sakramentu bierzmowania. Piotr przybra sobie wtedy za patrona w. Dominika.
Po ukoczeniu szkoy podstawowej uczszcza do Technikum Elektronicznego przy Zespole Szk Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie (ul. Szujskiego 13). W roku 1996 zda egzamin dojrzaoci i wstpi do Wyszego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Studia teologiczne zakoczy w roku 2002 z tytuem magistra teologii w zakresie katolickiej nauki spoecznej na podstawie pracy pt. "Godno osoby ludzkiej w nauczaniu i pismach arcybiskupa Jerzego Ablewicza" napisanej pod kierunkiem ks. dr Ireneusza Stolarczyka.
Dnia 11 maja 2001 roku w kociele Najw. Serca Jezusowego w Tarnowie otrzyma wicenia diakonatu, a w nastpnym roku, w sobot 25 maja 2002 roku biskup Wiktor Skworc udzieli mu sakramentu kapastwa w Bazylice Katedralnej w Tarnowie.
Nazajutrz, w niedziel 26 maja o godz. 12 ks. neoprezbiter Piotr Gawenda odprawi pierwsz Msz w. w kociele NMP Matki Kocioa i w. Jakuba w Brzesku. Kazanie na Mszy w. prymicyjnej wygosi ks. mgr Marian Chemecki.
Po przerwie wakacyjnej Biskup skierowa ks. Piotra na pierwsz placwk duszpastersk do parafii w. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grybowie i tam peni obecnie obowizki wikariusza i katechety w duchu swej dewizy yciowej, jak umieci na obrazku prymicyjnym: "Pan moj moc! Moje serce Jemu zaufao" (Ps 28,7). Od padziernika 2005 roku studiuje na KUL w Lublinie, na Wydziale Nauk Spoecznych.

55. Ks. Mateusz Piotr Hebda
Pochodzi z rodziny Czesawa i Barbary z d. Ogar, ktra do roku 1984 mieszkaa w ysej Grze. Ojciec pracowa jako lusarz, a matka zdobya zawd zdobnika ceramika. Obecnie mieszkaj w Brzesku przy ul. Legionw Pisudskiego 23, w parafii w. Jakuba Apostoa. Mateusz jest najstarszym spord czterech synw w tej rodzinie. Urodzi si 5 czerwca 1976 roku w Tarnowie, a ochrzczony zosta w ysej Grze 27 czerwca 1976 roku przez ks. proboszcza Czesawa Janig. Chrzestnymi rodzicami byli Kazimierz Hebda i Krystyna Ogar.
Mateusz uczszcza do szkoy podstawowej pocztkowo w ysej Grze, potem w Brzesku. Dnia 24 kwietnia 1990 roku z rk biskupa Wadysawa Bobowskiego otrzyma w kociele parafialnym w Brzesku sakrament bierzmowania i przybra sobie na patrona w. Jana.
Nastpn szko byo Technikum Zawodowe przy Zespole Szk Ekonomicznych w Brzesku, ktre ukoczy egzaminem dojrzaoci w roku 1995.
W latach 1995-1999 odbywa studia teologiczne w Tarnowskim Seminarium Duchownym, lecz przerwa je, aby odby sub wojskow w okresie od kwietnia 2000 roku do kwietnia 2001 roku. Nastpnie kontynuowa studia teologiczne w Wyszym Metropolitalny Seminarium Duchownym w Warszawie. Naley tam do grupy alumnw Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego jako kandydat na kapelana wojskowego.
Dnia 4 maja 2003 roku przyj wicenia diakonatu z rk biskupa Piotra Jereckiego w kociele seminaryjnym pod wezwaniem Najw. Maryi Panny i w. Jzefa Oblubieca Bogarodzicy w Warszawie.
30 maja 2004 roku przyj wicenia kapaskie z rk ks. Bp. Sawoja Leszka Gdzia w Katedrze Wojska Polskiego w Warszawie. 31 maja 2004 roku, rozpocz posug duszpastersk w parafii wojskowej pw. Krlowej Pokoju w Bydgoszczy, jako kapelan X Szpitala Wojskowego i Jednostek Si Powietrznych w Bydgoszczy. Od 24 marca 2005 roku, jako kapelan 6 Brygady Desantowo - Szturmowej, kapelan Garnizonu Balice i wikariusz parafii wojskowej pw. w. Agnieszki w Krakowie.
Nastpnie od 10 wrzenia 2006 roku rozpocz prac duszpastersk, jako wikariusz w parafii Katedry Polowej WP, kapelan Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego w Warszawie, a od 10 listopada 2006 roku, jako kapelan przy Urzdzie Prezydenta RP w Warszawie.

56. Ks. Jarosaw Zenon Skrzypek
Ks. Jarosaw Skrzypek. Urodzi si 9 lipca 1976 roku w Krakowie, a ochrzci go 8 sierpnia 1976 roku ks. proboszcz Stanisaw Pkaa w parafii Matki Boej Czstochowskiej w Sotwinie-Brzesku i nada chopcu imi Jarosaw Zenon. Chrzestnymi rodzicami byli Irena Matyasik i Stanisaw Mucha.
Rodzice Jarosawa, p. Mieczysaw i Maria z d. Mucha, rencistka mieszka obecnie w Brzesku przy ul. Wojska Polskiego Nr 1 w parafii NMP Matki Kocioa i w. Jakuba Ap. i maj jeszcze starszego syna Artura.
Jarosaw uczszcza do Szkoy Podstawowej Nr 3 w Brzesku i przed jej ukoczeniem przyj w dniu 24 kwietnia 1990 roku sakrament bierzmowania z rk biskupa Jzefa Gucwy w Brzesku. Za patrona obra sobie wtedy w. Jacka.
Po ukoczeniu szkoy podstawowej dalsz nauk pobiera w Technikum Przemysu Browarniczego im. Karola Olszewskiego w Tychach, gdzie 29 maja 1995 roku otrzyma wiadectwo dojrzaoci.
Droga do kapastwa - jak sam wspomina - zacza si ju w szkole podstawowej: "Po raz pierwszy usyszaem Jezusowe wezwanie do pjcia za Nim ju w klasie drugiej szkoy podstawowej, ale wtedy tego jeszcze nie rozumiaem. Ten gos powrci w sidmej klasie tu po bierzmowaniu. Ostateczn decyzj o podeniu za tym gosem powoania podjem w trzeciej klasie szkoy redniej. Duy wpyw na moje powoanie miaa Siostra Anna Wgrzyn, suebniczka starowiejska oraz mj kuzyn ks. Artur Dudziak, misjonarz Saletyn. Zaraz po maturze wstpiem do Zgromadzenia Misjonarzy Matki Boej z La Salette, gdzie odbyem 2-letni postulat, nowicjat oraz rok klerykatu". W tym okresie Jarosaw studiowa przez 4 lata (1995-1999) na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. "Po rozmowie z ksidzem Rektorem Janem Kalniukiem MS, ktry wywar duy wpyw na moje decyzje w seminarium, wyjechaem do USA (13.09.2000) do Amerykaskiej Prowincji Misjonarzy Saletynw w Hartford". Rok pniej, 12 grudnia 2001 roku Jarosaw poegna Zgromadzenie Ksiy Saletynw i przeszed do diecezji Springfield Cape Girardeau w stanie Missouri.
Bdc jeszcze w Zgromadzeniu odby studia na American Language Academy, North Andover, MA (2000-2001) i w St. Louis University, St. Louis, MO (2001).
Dnia 18 padziernika 2003 roku przyj wicenia diakonatu w diecezji Springfield - Cape Girardeau w stanie Missouri w USA.
Ukoczywszy ST. Meinrad School of Theology (seminarium) ze stopniem magistra teologii, przyj wicenia kapaskie 20 maja 2004 roku, w wito Wniebowstpienia Paskiego w katedrze w. Agnieszki w Springfield, MO z rk Ks. Biskupa Ordynariusza John'a Leibrecht'a. Msz w. Prymicyjn w swej rodzinnej parafii w. Jakuba w Brzesku odprawi w wito Zesania Ducha witego 30 maja 2004 roku. Kazanie prymicyjne wygosi ks. dr Jan Kalniuk, MS, misjonarz saletyn.
Dnia 18 sierpnia 2004 roku rozpocz posug jako wikariusz 3 parafii: w. Kanery w Neosho, NMP w Seneca oraz Narodzenia Paskiego w Noel. Pracujc w tych parafiach zajmowa si duszpasterstwem ludnoci latynoamerykaskiej. Na krtko zosta mianowany administratorem owych parafii. Od 10 sierpnia 2006 roku jest proboszczem 2 dwujzycznych parafii Noesho i Noel, na ktrych by take wikariuszem.
Penic funkcj proboszcza, rwnoczenie jest czonkiem Diecezjalnego Duszpasterstwa Ludnoci Latynoamerykaskiej oraz czonkiem Rady Kapaskiej.
Ponadto, od czerwca2008 rozpocz studia licencjackie na Catholic University of America we Waszyngtonie, DC na wydziale Prawa Kanonicznego
Za zgod Ojca witego Benedykta XVI, we wrzeniu 2008 rozpocz prac w Kurii Biskupiej oraz Sdzie Biskupim jako obroca wza marzeskiego.

57. Ks. Andrzej Habryo
Ks. Andrzej Habryo urodzi si 27.XI.1853 r. w Sotwinie, jako syn Tomasza - rolnika i Marianny z domu Dach. Szko podstawow ukoczy w parafii rodzinnej Brzesko, gimnazjum w Bochni i Tarnowie. Tu studiowa teologi i 31 VII 1879 r. przyj wicenia kapaskie z rk bpa J.A. Pakalskiego.
Peni posug wikarego od 31.VII.1879 w Czarnym Dunajcu, od 19.VI.1880 r. w Jordanowie, od 8X 1880 w Borzcinie, od 30.VI.1887 r. w katedrze. 27.VIII.1887 r. zostaje mianowany katechet w czteroklasowej szkole mskiej w Tarnowie Zawalu. Od 15.III.1888 r. peni funkcj administratora Jodwce Szczepanowskiej, 30.V obj probostwo. Nie mogc podoa wielu problemom parafii z powodu choroby, w 1907 r. zrezygnowa z probostwa i zamieszka w domu Ksiy Emerytw w Tarnowie. Przez pewien czas peni tam funkcj kapelana.
Zmar w tarnowskim szpitalu 1.VII.1911 r. Zosta pochowany na Starym Cmentarzu w Tarnowie (kwatera 17, nr grobu 287-229) w grobowcu rodziny Szatko.


copyright 2007
Parafia NMP Matki Kocioa i w. Jakuba Ap.